Aktuellt

Nyheter/Blogg

Om mig

Team Nyhammar

Träning av häst

Centrerad ridning

Ridlektioner

Hästarna

Till Salu

Till minne

Massage

Kalender

Prislista

Kontakt

ReferenserKurser/Ridlektioner

Jag åker gärna ut och har kurser/lektioner. Upplägg efter önskemål. Det jag har fördjupat mig i är klassisk dressyr samt gångartsridning.

Jag har drygt 25 års erfarenhet som instruktör.

Främst har jag jobbat med dressyrridning för både tregångshästar och islandshästar.
Mitt ledord är långsiktighet, det tar tid att utbilda både hästar och ryttare om man vill ha hållbara resultat samt en hållbar häst. Och det vill vi väl?
Jag är noga med att ryttarna förstår varje steg i utbildningen, varför vi gör övningar och vart det ska leda.
Min ambition är att ryttarna förutom ridteknik även ska få en djupare förståelse för hästens biomekanik samt inlärningsförmåga.
Och naturligtvis, att både hästar och ryttare ska trivas under träningen!

Kontakta gärna mig för mer information/bokning.


Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra en
människa mot ett bestämt mål måste jag
först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör men först och
främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att
jag kan mer och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så
beror det på att jag är fåfäng och
högmodig och egentligen vill bli beundrad
av den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.

Sören Kierkegaard